Welzijn en mantelzorg in uw gemeente

Wij bevorderen het welzijn van ouderen in uw gemeente door digitale sociale contacten met familie, vrienden en buurtbewoners makkelijker te maken. Ook ontlasten we familie door mantelzorgers beter te faciliteren en te verdelen over meerdere personen. Daarbij kunt u denken aan familie op afstand, inzet van buurtbewoners, vrijwilligers en informele wijkdiensten. Tenslotte stimuleren we de technologische innovatie in de ouderenzorg door een platform te bieden voor verschillende partners.

Integratie van lokale initiatieven

In uw gemeente wordt vast al veel gedaan om mensen met elkaar in contact te brengen. Dat versterken wij graag door deze initiatieven een plek op de Compaan te geven. Of wellicht is er een marktplaats voor vrijwillige hulp die wij via een eigen knop op de Compaan onder bereik van kwetsbare ouderen kunnen brengen? We zoeken heel bewust naar samenwerking met uw partners. Daarbij hebben we steeds onze focus op de Compaan gebruikers, ouderen en hun familie.

Ook benieuwd wat de Compaan zou kunnen betekenen voor de mantelzorg binnen jouw gemeente?